Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings

06-12-2019 - 11:22

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Sanāksme
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Sanāksme
04-12-2019 - 09:08
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Norbert Lins

Laipni lūdzam AGRI komitejā!

Lauksaimniecības un lauku attīstības (AGRI) komitejai ir svarīga loma, veidojot kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kā arī Savienības politiku dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības, lauksaimniecības produktu kvalitātes, mežsaimniecības un agromežsaimniecības jomā. Lielākā daļa no šī darba tiek veikta, gatavojot ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra, lai tos pieņemtu plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites