Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

atzinums par Regulu, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG