Jaunākās ziņas

What's new?

15-01-2020 - 11:09
Calender red and grey

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

22-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL
22-01-2020 14:30 / 18:30 EMPL
23-01-2020 09:00 / 11:00 EMPL

Iepriekšējās plenārsesijas

04-12-2019 - 09:06
EMPL Sanāksme
12-11-2019 - 15:53
EMPL Sanāksme
05-11-2019 - 09:07
EMPL Sanāksme

Ievadvārdi

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Laipni lūdzam Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komitejas tīmekļa vietnē!

EMPL komiteja ir atbildīga par nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tostarp par: darba apstākļiem, sociālo nodrošinājumu, sociālo iekļaušanu un sociālo aizsardzību; darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos; darba ņēmēju tiesībām; pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darbavietā; Eiropas Sociālo fondu; arodmācību politiku, tostarp profesionālās kvalifikācijas celšanu; sociālo dialogu; jautājumiem, kas saistīti ar jebkāda veida diskrimināciju darbavietā un darba tirgū, izņemot uz dzimumu balstītu diskrimināciju. Mēs atbildam arī par attiecībām ar piecām aģentūrām — Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF un jaunizveidoto EDI.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites