Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v01-00
EMPL

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 448 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

GROZĪJUMI Nr. 17 - 75 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

GROZĪJUMI Nr. 449 - 465 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

GROZĪJUMI Nr. 1 - 199 - Ziņojuma projekts Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

GROZĪJUMI Nr. 200 - 360 - Ziņojuma projekts Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00
EMPL