Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Priekšsēdētāja

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-02-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-01-2020

GROZĪJUMI Nr. 1 - 17 - Atzinuma projekts Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 15 - Atzinuma projekts Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 41 - Atzinuma projekts ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ