Parastā meklēšana

Meklēšana

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 2. decembris - Otrdiena, 2019. gada 3. decembris

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 130 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts Veselības un aprūpes digitālās pārveides nodrošināšana

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

29-10-2019 ENVI_PV(2019)09-25-1 PE641.443v03-00
ENVI

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 171 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES apputeksnētāju iniciatīva

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-22-1 PE641.083v01-00
ENVI

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-23-1 PE641.229v01-00
ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 287 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) Santjago (Čīle)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Pascal CANFIN, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

23-09-2019 ENVI_PV(2019)09-04-1 PE641.110v01-00
ENVI

 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN