Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2020. gada 20. janvāra Briselē.

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Sanāksme
13-01-2020 - 19:04
LIBE Sanāksme
09-01-2020 - 09:10
JURI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs