Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

GROZĪJUMI Nr. 9 - 19 - Atzinuma projekts Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 29 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN