Parastā meklēšana

Meklēšana

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvā pārbaude — nepersondatu brīvas aprites (Regula (ES) 2018/1807) īstenošana

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvās pārbaudes sanāksme par Radioiekārtu direktīvas (2014/53/ES) īstenošanu

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 29 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019