Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Control of the acquisition and possession of weapons (codification)

2020/0029(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes direktīvai par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (kodifikācija)

2020/0022(CNS) * Apspriežu procedūra
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt Clara Ponsatí Obiols imunitāti

2020/2031(IMM) Neaizskaramība
JURI

atbildīgā komiteja

Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi

2020/2027(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
JURI

atbildīgā komiteja

Eiropas pārrobežu asociāciju un bezpeļņas organizāciju statūti

2020/2026(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
JURI

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt Antoni Comín i Oliveres imunitāti

2020/2025(IMM) Neaizskaramība
JURI

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt Carles Puigdemont i Casamajó imunitāti

2020/2024(IMM) Neaizskaramība
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

atbildīgā komiteja

Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

2020/2019(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

2020/2015(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

atbildīgā komiteja

Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

2020/2014(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
JURI

Axel VOSS [PPE]

atbildīgā komiteja