Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  AMENDMENTS 1 - Draft report on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  AMENDMENTS 1 - Draft report Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v02-00
LIBE

Roberta METSOLA