Jaunākās ziņas

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

21-01-2020 - 14:39
PECH Sanāksme
21-01-2020 - 09:52
PECH Sanāksme
20-01-2020 - 15:12
PECH Sanāksme

Ievadvārdi

Chris DAVIES

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķis ir nodrošināt to, ka zveja tiek veikta ilgtspējīgā veidā, saglabājot zivju krājumus, lai nodrošinātu rentabilitāti attiecībā uz zvejniecības nozari un piekrastes kopienu ekonomiku. Dažās jūrās tiek gūti labi panākumi, taču joprojām pastāv nopietnas bažas par situāciju citur, jo īpaši Vidusjūras reģionā.

Šā sasaukuma laikā mums ir jānodrošina, lai KZP principi tiktu saglabāti un pienācīgi atbalstīti ar tādiem politikas instrumentiem kā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un zvejas kontroles noteikumi. Mums ir jāpastiprina centieni, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju, un jānodrošina, ka to zvejas partnerattiecību nolīgumu pamatā, ko ES noslēdz ar citām valstīm, ir ilgtspēja.

ES pilsoņiem ir tiesības būt informētiem par politikas veidošanas procesu. Ceru, ka šī tīmekļa vietne sniedz labu ieskatu mūsu ikdienas darbā.

Chris DAVIES

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites