Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-01-2020

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 2. decembris - Otrdiena, 2019. gada 3. decembris

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

ATZINUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 11. novembris - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 2. decembris - Otrdiena, 2019. gada 3. decembris

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH