Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4/2019 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019