Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba

2018/2070(ACI) Proċedura ta' ftehim interistituzzjonali
AFCO

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

2018/0427(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
AFCO

kumitat responsabbli

Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew - rapport annwali 2018

2019/2134(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

għal opinjoni

Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2018

2019/2135(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

għal opinjoni

Idoneità regolatorja u sussidjarjetà u proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet għas-snin 2017 u 2018

2019/2133(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

għal opinjoni

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u fl-2018

2019/2132(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

2019/2056(DEC) Proċedura ta' kwittanza
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2019/2057(DEC) Proċedura ta' kwittanza
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/2058(DEC) Proċedura ta' kwittanza
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni