Tiftix ġenerali

Tfittxija

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 17 ta' Frar 2020 - It-Tlieta, 18 ta' Frar 2020

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2021, Taqsima III – Kummissjoni

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-02-2020

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 26-02-2020

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 26-02-2020

IL-MINUTI - It-Tnejn, 2 ta' Diċembru 2019 - It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

IL-MINUTI - It-Tnejn, 11 ta' Novembru 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2020 - Il-Ħamis, 23 ta' Jannar 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE