Tiftix ġenerali

Tfittxija

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-03-2020

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 17 ta' Frar 2020 - It-Tlieta, 18 ta' Frar 2020

12-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-17_1 PE647.151v01-00
ENVI

 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 13 ta' Frar 2020

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00
ENVI

 

EMENDI 11- 101 - Abbozz ta' rapport Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00
ENVI

Esther de LANGE

EMENDI 1 - 258 - Abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ, Cristian-Silviu BUŞOI, Jan HUITEMA, Michèle RIVASI, Joanna KOPCIŃSKA, Günther SIDL, Simona BALDASSARRE

EMENDI 23 - 56 - Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

29-01-2020 ENVI_AM(2020)646937 PE646.937v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 3 ta' Frar 2020

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

IL-MINUTI - It-Tnejn, 20 ta' Jannar 2020 - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

27-01-2020 ENVI_PV(2020)01-20-1 PE646.898v01-00
ENVI

 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti

24-01-2020 ENVI_PR(2020)646870 PE646.870v01-00
ENVI

Jutta PAULUS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 03-03-2020