Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali

2019/0273(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
INTA

kumitat responsabbli

Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

2019/2197(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
INTA

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-limitu ta' vulnerabbiltà stabbilit fil-punt 1(b) tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati

2019/2946(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
INTA

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati

2019/2942(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
INTA

kumitat responsabbli

Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera b'rabta man-negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera dwar il-laħam imħawwar mhux ippreparat mod ieħor

2019/0196(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam - Mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proċedura ta' approvazzjoni

2018/0356M(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra - Mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proċedura ta' approvazzjoni

2018/0358M(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

2018/0356(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

2018/0358(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

kumitat responsabbli

Sħubija tal-UE fil-Grupp Internazzjonali ta' Studju dwar il-Gomma (IRSG)

2017/0159(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli