Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Approċċ Ewropew komprensiv għall-ħżin tal-enerġija

2019/2189(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni

2019/2907(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Ukrajna sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

2019/0207(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Il-ħatra ta’ Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

2019/0151(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa

2019/0152(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

2018/0429(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta’ Kooperazzjoni UE-Svizzera dwar il-Programmi Ewropej ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

2012/0231(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali

2020/2018(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
ITRE

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

2020/2006(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
ITRE

għal opinjoni