Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Verification of credentials

2019/2180(REG) Regoli ta' proċedura tal-PE
JURI

kumitat responsabbli

3D printed (illicit) objects

2019/2964(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Elena Yoncheva

2019/2155(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck

2019/2154(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt

2019/2149(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Álvaro Amaro

2019/2150(IMM) Immunità
JURI

kumitat responsabbli

Idoneità regolatorja u sussidjarjetà u proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet għas-snin 2017 u 2018

2019/2133(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

kumitat responsabbli

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u fl-2018

2019/2132(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
JURI

kumitat responsabbli

Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

2017/0035(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

József SZÁJER [PPE]

kumitat responsabbli

Il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal Każakistan (Kodifikazzjoni)

2015/0082(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

kumitat responsabbli