Tiftix ġenerali

Tfittxija

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Georgia, min-naħa l-oħra

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 4 ta' Diċembru 2019

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019

26-11-2019 TRAN_OJ(2019)12-03_1 PE642.960v01-00
TRAN

 

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 6 ta' Novembru 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-06-1 PE643.189v01-00
TRAN

 

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 14 ta' Novembru 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-14-1 PE643.223v02-00
TRAN

 

EMENDI 1 - Abbozz ta' rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lill-Italja biex tinnegozja u tikkonkludi ftehim mal-Iżvizzera li jawtorizza operazzjonijiet ta' kabotaġġ matul il-forniment ta' servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

19-11-2019 TRAN_AM(2019)643246 PE643.246v01-00
TRAN

Markus FERBER

EMENDI 1 - Abbozz ta' rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li l-Ġermanja tingħata s-setgħa li temenda l-ftehim bilaterali eżistenti tagħha dwar it-trasport bit-triq mal-Iżvizzera bil-għan li tawtorizza l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ waqt is-servizzi internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

19-11-2019 TRAN_AM(2019)644719 PE644.719v01-00
TRAN

Markus FERBER

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2019

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 14 ta' Novembru 2019

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN