Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar il-Kontrolli Tekniċi tal-Vetturi

2019/2205(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
TRAN

kumitat responsabbli

Miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif

2019/2193(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
TRAN

kumitat responsabbli

Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)

2019/2192(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
TRAN

kumitat responsabbli

Sikurezza u sinjalar ferrovjarji: valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-użu tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS)

2019/2191(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
TRAN

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-vetturi, l-obbligi tal-utenti tas-Servizz Ewropew ta' Pedaġġ Elettroniku, ir-rekwiżiti għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-kriterji minimi ta' eliġibbiltà għall-korpi notifikati

2019/2955(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
TRAN

kumitat responsabbli

Protokoll li jemenda l-Ftehim Anċillari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala l-ewwel parti, l-Iżlanda, bħala t-tieni parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala t-tielet parti, dwar l-applikazzjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerka, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala t-tieni parti, l-Iżlanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba' parti, iffirmat fis-16 u fil-21 ta' Ġunju 2011, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

2019/0263(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerka, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala t-tieni parti, l-Iżlanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba' parti, iffirmat fis-16 u fil-21 ta' Ġunju 2011, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

2019/0261(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri, fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza għall-vapuri tal-passiġġieri involuti fi vjaġġi domestiċi

2019/2926(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
TRAN

kumitat responsabbli

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 u fit-30 ta' April 2007, kif emendat bil-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 u fit-30 ta' April 2007, iffirmat mill-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fl-24 ta' Ġunju 2010, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

2019/0258(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Il-ħolqien ta' Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, minn naħa oħra

2010/0186(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

kumitat responsabbli