Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

2019/2210(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

ten principale

Aanbeveling van de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top in juni 2020

2019/2209(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

2019/2202(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Michael GAHLER [PPE]

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

2019/2201(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

2019/2200(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ten principale

Turkije - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2176(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

ten principale

Servië - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2175(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

ten principale

Noord-Macedonië - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2174(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

ten principale

Montenegro - jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2173(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Tonino PICULA [S&D]

ten principale

Kosovo - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2172(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

ten principale