Laatste nieuws

Next AGRI meetings

18-09-2019 - 10:56

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

25-09-2019 09:00 / 11:30 AGRI

Mediatheek

04-09-2019 - 15:08
AGRI Vergadering
04-09-2019 - 09:10
AGRI Vergadering
23-07-2019 - 14:40
AGRI Vergadering

Welkomstwoord

Norbert Lins

Welkom bij de AGRI-commissie!

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het beleid van de Unie op het gebied van dieren- en plantengezondheid, welzijn van dieren, kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw. Het merendeel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd aan de hand van de opstelling van verslagen over wetgevingsvoorstellen, die onder de medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en de Raad vallen en in de plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links