Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Strategie EU-Afrika

2020/2500(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

ten principale

Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun

2019/2184(INI) Procedure initiatiefverslag
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

ten principale

Verslag over het voorgestelde mandaat voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

2020/2023(INI) Procedure initiatiefverslag
DEVE

medeadviserend

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

2020/0002(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

2019/2213(BUD) Begrotingsprocedure
DEVE

medeadviserend

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018

2019/2197(INI) Procedure initiatiefverslag
DEVE

medeadviserend

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

2019/2156(INI) Procedure initiatiefverslag
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

medeadviserend, nauwere samenwerking

Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

2019/0254(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
DEVE

medeadviserend

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

2019/0226(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2019/0090M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

medeadviserend