Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit")

2019/0162(CNS) * Raadplegingsprocedure
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

ten principale

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

2019/2156(INI) Procedure initiatiefverslag
DEVE

medeadviserend, nauwere samenwerking

Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

2019/0254(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
DEVE

medeadviserend

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

2019/0226(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2019/0090M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

medeadviserend

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

2019/2850(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

medeadviserend

Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2019/0078M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

Catherine CHABAUD [Renew]

medeadviserend

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

2019/0210(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2018/0358M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

medeadviserend

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2018/0356M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

medeadviserend