Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Competition Policy

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643104 PE643.104v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643134 PE643.134v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643141 PE643.141v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641160 PE641.160v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641162 PE641.162v01-00
ENVI

Pascal CANFIN