Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2020

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-01-2020

ONTWERPVERSLAG over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2020

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018

10-01-2020 CONT_PR(2019)639918 PE639.918v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018

09-01-2020 CONT_PR(2019)639837 PE639.837v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018

09-01-2020 CONT_PR(2019)639839 PE639.839v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ