Zoeken algemeen

Zoeken

NOTULEN - Dinsdag 12 november 2019

14-11-2019 EMPL_PV(2019)11-12-1 PE643.184v01-00
EMPL

 

Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) in dossier EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NOTULEN - Dinsdag 5 november 2019

05-11-2019 EMPL_PV(2019)11-05-1 PE643.070v01-00
EMPL

 

NOTULEN - Woensdag 2 oktober 2019

15-10-2019 EMPL_PV(2019)10-02-1 PE641.359v02-00
EMPL

 

VERSLAG over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone

07-10-2019 A9-0016/2019 PE639.822v02-00
EMPL

Yana TOOM

AMENDEMENTEN

NOTULEN - Maandag 7 oktober 2019

07-10-2019 EMPL_PV(2019)10-07-1 PE641.406v01-00
EMPL

 

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

26-09-2019 EMPL_AM(2019)641274 PE641.274v02-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

NOTULEN - Dinsdag 3 september 2019

25-09-2019 EMPL_PV(2019)09-03-1 PE641.077v02-00
EMPL

 

NOTULEN - Dinsdag 24 september 2019

24-09-2019 EMPL_PV(2019)09-24-1 PE641.263v01-00
EMPL