Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 98 - Voorontwerp van resolutie Europees jaar van groenere steden 2021

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641159 PE641.159v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641161 PE641.161v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 7 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641163 PE641.163v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 6 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641165 PE641.165v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641167 PE641.167v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641169 PE641.169v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 130 - Ontwerpresolutie Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

AMENDEMENTEN 1 - 107 - Ontwerpresolutie Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

14-11-2019 ENVI_AM(2019)643211 PE643.211v01-00
ENVI

Stanislav POLČÁK, Eleonora EVI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Anja HAZEKAMP, Sylwia SPUREK, Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS, Martin HOJSÍK

AMENDEMENTEN 1 - 217 - Voorontwerp van resolutie De 15e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15)

11-11-2019 ENVI_AM(2019)642918 PE642.918v01-00
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Pascal CANFIN, Agnès EVREN, Alexandr VONDRA, César LUENA, Ville NIINISTÖ, Silvia MODIG