Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-01-2020

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641160 PE641.160v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641162 PE641.162v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641164 PE641.164v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641168 PE641.168v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-07-2019