Laatste nieuws

17-02-2020 - 15:13
Arrows hitting the center of target, Blue Latest News on wall background

Niet te missen

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

03-02-2020 - 15:08
ENVI Vergadering
21-01-2020 - 14:37
ENVI Vergadering
21-01-2020 - 09:06
ENVI Vergadering

Welkomstwoord

Pascal CANFIN

Welkom op de website van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI).

Met 81 leden is de commissie ENVI momenteel de grootste commissie van het Europees Parlement. Dit is symbolisch belangrijk en een duidelijk signaal dat de EU haar werktempo en ambitieniveau in de strijd tegen klimaatverandering moet verhogen.

Tijdens deze zittingsperiode zullen we toewerken naar de totstandbrenging van het wetgevingskader waarmee we tegen 2050 koolstofneutraliteit in Europa zullen bereiken. We zullen erop aandringen dat er een ambitieus groen pact wordt voorgelegd aan alle Europese burgers om de dringend nodige overgang naar een groenere economie te bewerkstelligen. We zullen ervoor zorgen dat deze overgang eerlijk en rechtvaardig is en aan alle burgers ten goede komt.

We zullen ook blijven werken aan andere beleidsprioriteiten: biodiversiteit, de circulaire economie, volksgezondheid, voedselveiligheid, lucht- en waterkwaliteit en het gebruik van chemische stoffen en pesticiden, om er enkele te noemen. Daarnaast zullen we nauwlettend toezien op de tenuitvoerlegging van het overeengekomen beleid.

Op deze pagina vindt u veel informatie over onze commissie. Ik streef naar een zo groot mogelijke transparantie, zodat de burgers een beter inzicht krijgen in ons werk en er meer bij betrokken raken.

Pascal Canfin

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links