Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 16 december 2019

11-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-16_2 PE644.956v01-00
ENVI

 

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641161 PE641.161v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: European Medicines Agency (EMA)

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641163 PE641.163v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

10-12-2019 ENVI_AM(2019)641169 PE641.169v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 ENVI_PV(2019)11-06-1 PE643.205v01-00
ENVI

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

02-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-02_1 PE644.809v02-00
ENVI

 

AMENDEMENTEN 1 - 130 - Ontwerpresolutie Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

AMENDEMENTEN 1 - 107 - Ontwerpresolutie Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

14-11-2019 ENVI_AM(2019)643211 PE643.211v01-00
ENVI

Stanislav POLČÁK, Eleonora EVI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Anja HAZEKAMP, Sylwia SPUREK, Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS, Martin HOJSÍK

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019