Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polyglycerolpolyricinoleaat (E 476) in vloeibare emulsies van plantaardige oliën betreft

2019/2973(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van sorbinezuur (E 200) in vloeibare kleurstofpreparaten voor het versieren van eierschalen betreft

2019/2972(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van hemicellulose van soja (E 426) betreft

2019/2971(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van citroenzuur (E 330) in cacao- en chocoladeproducten betreft

2019/2970(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polysorbaten (E 432-436) in koolzuurhoudende dranken betreft

2019/2969(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

2019/2968(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale, nauwere samenwerking

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan perchloraat in bepaalde levensmiddelen

2019/2961(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/312/EU teneinde de afwijking voor zinkoxide uit te breiden om het gebruik van deze stof als stabilisateur voor conserveringsmiddelen voor "conservering in blik" en "kleurpasta" toe te staan

2019/2960(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

2019/2156(INI) Procedure initiatiefverslag
ENVI

ten principale, nauwere samenwerking

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat lood en loodverbindingen betreft

2019/2949(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale, nauwere samenwerking