Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN - Competition policy - annual report 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpaanbeveling Toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpverslag Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

AMENDEMENTEN 1 - 76 - Ontwerpverslag Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

AMENDEMENTEN 1 - 214 - Ontwerpverslag Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

AMENDEMENTEN 1 - 38 - Ontwerpverslag Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpaanbeveling Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpaanbeveling Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

AMENDEMENTEN 1 - 8 - Ontwerpaanbeveling Sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE