Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

ONTWERPAGENDA - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat in de context van de onderhandelingen krachtens artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor gekruid vlees

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2020

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

AMENDEMENTEN - Competition policy - annual report 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

ONTWERPAGENDA - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

NOTULEN - Maandag 25 november 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA