Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels

2019/0273(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
INTA

ten principale

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018

2019/2197(INI) Procedure initiatiefverslag
INTA

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de kwetsbaarheidsdrempel als bepaald in bijlage VII, punt 1, onder b), bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

2019/2946(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
INTA

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

2019/2942(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
INTA

ten principale

Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband met de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid

2019/0196(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

ten principale

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2018/0356M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ten principale

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds - Motion for non-legislative resolution on consent procedure

2018/0358M(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ten principale

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

2018/0356(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ten principale

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

2018/0358(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ten principale

Lidmaatschap van de EU van de Internationale Studiegroep voor rubber (IRSG)

2017/0159(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale