Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

2019/0192(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
INTA

ten principale

Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

2019/0142(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

2019/0132(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

2019/0099(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

2018/0356(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

2018/0358(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Lidmaatschap van de EU van de Internationale Studiegroep voor rubber (IRSG)

2017/0159(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

2017/0081(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

2016/0295(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
INTA

ten principale

Sluiting van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, enerzijds, en de EU en haar lidstaten, anderzijds

2016/0038(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale