Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 1 - Ontwerpverslag Besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

AMENDEMENTEN 1 - Ontwerpverslag Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section IX - European Data Protection Supervisor

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v02-00
LIBE

Roberta METSOLA