Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-01-2020

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDEMENTEN 1 - 71 - Ontwerpverslag Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

NOTULEN - Maandag 11 november 2019 - Dinsdag 12 november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH