Laatste nieuws

Next meeting of the Committee on Petitions

06-02-2020 - 10:49
Image of a meeting room with people

Niet te missen

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

21-01-2020 - 14:40
PETI Vergadering
21-01-2020 - 10:36
PETI Vergadering
20-01-2020 - 15:05
PETI Vergadering

Zie ook

Welkomstwoord

Van harte welkom op de website van de Commissie verzoekschriften.

Iedere burger van de Europese Unie of inwoner van een lidstaat kan individueel of tezamen met anderen een verzoekschrift indienen bij het Parlement over een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Dit is een grondrecht dat is verankerd in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten.

De Commissie verzoekschriften beslist over de ontvankelijkheid en is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoekschriften. Hierdoor vervult ze zonder enige twijfel een brugfunctie tussen burgers en Europese instellingen.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact