Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort overzicht

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Kort overzicht

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future
03-07-2019 Studie

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions
26-03-2019 Briefing

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options
15-03-2019 Studie

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union
11-02-2019 Studie

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection
15-01-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Kort overzicht

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update
21-12-2018 Studie

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken