Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Activiteiten van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2018

2019/2134(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

Peter JAHR [PPE]

ten principale

Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

2018/0427(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PETI

medeadviserend

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017 en 2018

2019/2132(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

2019/2058(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

2019/2059(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

2019/2060(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's

2019/2061(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen