Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Activiteiten van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2018

2019/2134(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

Peter JAHR [PPE]

ten principale

Jaarverslag over wapenuitvoer

2020/2003(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

medeadviserend

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

2019/2213(BUD) Begrotingsprocedure
PETI

medeadviserend

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

2019/2199(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

Yana TOOM [Renew]

medeadviserend

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

2019/2188(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

medeadviserend

Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

2018/0427(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PETI

medeadviserend

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017 en 2018

2019/2132(INI) Procedure initiatiefverslag
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
PETI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen