Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019 - Donderdag 5 december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-12-2019

ONTWERPAGENDA - Maandag 4 november 2019 - Dinsdag 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NOTULEN - Maandag 4 november 2019 - Dinsdag 5 november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

NOTULEN - Maandag 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 1 - 87 - Ontwerpverslag Financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE