Laatste nieuws

Next SEDE meeting

28-01-2020 - 09:55
SEDE meeting room on 17 June 2015

Niet te missen

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

Geen documenten gevonden

Welkomstwoord

Nathalie Loiseau

Een onrustige geostrategische context met nieuwe militaire machten, voortdurende terroristische dreigingen, gewapende conflicten in onze directe nabijheid, de opkomst van hybride oorlogsvoering en cyberaanvallen op de strategische infrastructuren van de EU hebben ertoe bijgedragen dat veiligheid en defensie tot de absolute prioriteiten van onze politieke agenda behoren.

Met de vaststelling van een integrale strategie in 2016 heeft de EU de weg geëffend voor de versterking van haar rol op het gebied van veiligheid en defensie, hetgeen vele Europeanen wensen. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld: de permanente gestructureerde samenwerking, die 25 lidstaten verenigt en het mogelijk maakt het concept van militaire mobiliteit in Europa en het Europees Defensiefonds ten uitvoer te leggen. Deze instrumenten staan in dienst van de Europese strategische autonomie, opdat wij ten volle aan onze allianties kunnen deelnemen en ons, telkens waar mogelijk, op autonome wijze kunnen verdedigen.

De Subcommissie veiligheid en defensie heeft tot taak een uitvoerig openbaar debat en diepgaand parlementair toezicht mogelijk te maken inzake alle maatregelen van de Unie op het gebied van het GVDB, met name op het stuk van instellingen, capaciteiten en operaties. De Subcommissie veiligheid en defensie wil een actieve bijdrage leveren aan het opstellen van het EU-beleid inzake veiligheid en defensie. De ontwikkeling van de betrekkingen met strategische partners, met name de NAVO en de VN, en met derde landen, die het multilateralisme en een nationale orde in dienst van de vrede verdedigen, behoort tevens tot de kern van de toekomstige werkzaamheden van de Subcommissie veiligheid en defensie.

Nathalie Loiseau

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links