Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Studie

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Studie

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Studie

European armaments standardisation
31-10-2018 Studie

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Studie

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Uitgebreide analyse

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Kort overzicht

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Kort overzicht

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Uitgebreide analyse