Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Public hearing with Andrea Enria, Chair of the ECB Supervisory Board
10-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Uitgebreide analyse

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Uitgebreide analyse

The main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Uitgebreide analyse

Thematic Digest on Economic Governance in the EU - December 2019
06-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
05-12-2019 Uitgebreide analyse

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board
02-12-2019 Briefing

European Network of Public Employment Services: setup, achievements, lessons
02-12-2019 Briefing

What do we know about the BICC today?
29-11-2019 Briefing

Impediments to resolvability of Banks
29-11-2019 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.