Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

NOTULEN - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-02-2020

AMENDEMENTEN 72 - 76 - Ontwerpadvies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2020

AMENDEMENTEN 9 - 71 - Ontwerpadvies Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE