Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKÓŁ - Środa, 25 września 2019 r.

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

PROTOKÓŁ - Wtorek, 8 października 2019 r.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 października 2019 r.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 października 2019 r. - Wtorek, 8 października 2019 r.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

POPRAWKI 1 - 2 - Projekt opinii w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

POPRAWKI 1 - Projekt opinii w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKÓŁ - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Termin składania poprawek : 11-10-2019