Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Monday, 11 November 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  ENMIENDAS 6 - 21 - Proyecto de opinión Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

PROTOKÓŁ - Środa, 6 listopada 2019 r. - Czwartek, 7 listopada 2019 r.

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termin składania poprawek : 23-01-2020

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK