Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 5 November 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 6 November 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

15-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-21_1 PE642.894v01-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

14-10-2019 ENVI_OJ(2019)10-21_1 PE642.887v01-00
ENVI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 14 października 2019 r.

10-10-2019 AFET_OJ(2019)10-14_1 PE642.852v01-00
AFET

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 17 października 2019 r.

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 10 października 2019 r.

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO