Z ostatniej chwili

What's new?

23-01-2020 - 16:18
Calender red and grey

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

27-01-2020 16:00 / 17:30 ECON EMPL
28-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL

Biblioteka Multimedialna

23-01-2020 - 09:05
EMPL Posiedzenie
22-01-2020 - 14:37
EMPL Posiedzenie
22-01-2020 - 09:05
EMPL Posiedzenie

Powitanie

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Witamy na stronie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL).

Komisja EMPL odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, w tym warunki pracy, zabezpieczenie społeczne, włączenie społeczne i ochronę socjalną; swobodny przepływ pracowników i emerytów; prawa pracownicze; środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; Europejski Fundusz Społeczny; politykę w dziedzinie szkolenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; dialog społeczny; wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy także odpowiedzialni za stosunki z pięcioma agencjami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF i nowo powstałym Europejskim Urzędem ds. Pracy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki