Z ostatniej chwili

What's new?

08-10-2019 - 08:03
Calender red and grey

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  Hearing of Executive Vice President-designate Valdis Dombrovskis

08-10-2019
EMPL ECON

The Employment and Social Affairs and the Economic and Monetary Affairs committees questioned Valdis Dombrovskis, Latvian candidate for An Economy that Works for People portfolio.

 

  Hearing of Commissioner-designate Helena Dalli

02-10-2019
FEMM EMPL

Women’s Rights and Employment committees quizzed Ms Dalli, Maltese candidate for the equality portfolio, on EU Gender Strategy and the fight against discrimination.

 

  Hearing of Commissioner-designate Nicolas Schmit

01-10-2019
EMPL

The Employment and Social Affairs Committee questioned Nicolas Schmit, candidate for the Jobs portfolio, on Europe’s social dimension and the future of work.

 

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

08-10-2019 - 09:05
EMPL ECON BUDG Posiedzenie
07-10-2019 - 15:36
EMPL Posiedzenie
03-10-2019 - 18:36
AFCO EMPL Przesłuchanie

Powitanie

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Witamy na stronie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL).

Komisja EMPL odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, w tym warunki pracy, zabezpieczenie społeczne, włączenie społeczne i ochronę socjalną; swobodny przepływ pracowników i emerytów; prawa pracownicze; środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; Europejski Fundusz Społeczny; politykę w dziedzinie szkolenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; dialog społeczny; wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy także odpowiedzialni za stosunki z pięcioma agencjami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF i nowo powstałym Europejskim Urzędem ds. Pracy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki