Europejskie inicjatywy obywatelskie


Europejska inicjatywa obywatelska daje milionowi obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Pomysłodawców udanych inicjatyw zaprasza się do zaprezentowania ich podczas wysłuchania publicznego organizowanego w Parlamencie Europejskim z udziałem komisji przedmiotowo właściwej dla dziedziny, której dotyczą. Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich.

 European Citizens’ Initiative - How it works 

20-11-2017 - European Citizens’ Initiative (ECI): Ban Glyphosate

ENVI PETI ITRE AGRI 28-11-2017 - 08:34
Tractor spraying pesticides on vegetable field with sprayer at spring

On 20 November, the ENVI committee in association with the PETI, ITRE and AGRI and Committees will hold a hearing on the European Citizens' Initiative “Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides”. The initiative collected over 1 million signatures calling for a ban on glyphosate, a reform of the pesticide approval procedure, and EU-wide mandatory reduction targets for pesticide use. (Przeczytaj więcej)

11-05-2015 - Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

AGRI PETI ENVI ITRE 18-10-2016 - 15:14
Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

A public hearing on the "Stop Vivisection" European Citizens' Initiative (ECI) was hosted by the European Parliament in order to provide a platform for debate for Members, the general public, the ECI's supporters and experts in the field. The ECI aims to repeal the Directive on the protection of animals used for scientific purposes and asks the European Commission to present a new proposal that does away with animal experimentation. (Przeczytaj więcej)